В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

БИГ Бегот от рециклиран ПЕТ

Ново и интересно, важно и отговорно, да бъдем добре информирани днес, ни дава възмож-ност за правилни избори утре! А дали решението няма да изпревари нашата днешна готов-ност?
Нека бъдем наясно с алтернативите.

Става въпрос за биг бегс, изработени от тъкан от рециклиран ПЕТ материал /полиетилен гликол терафталат/.
Голяма част от бутилките от ежедневната ни консумация на течности са направени от ПЕТ, който въпреки, че е обект на сериозно рециклиране, все още отпадащите бутилки надвишават обема на рециклираните такива.
Над 10% от всички ПЕТ-бутилки, които се рециклират биват изхвърляни от морета и океани. Тази пластмаса, попадайки във водата на световния океан, освен физическото замърсяване на водите, застрашават:
- Флората и фауната,
- Човешкото здраве- веднъж попаднали във водата, посредством хранителната
верига, пластмасите се оказват на нашата трапеза, като научни изследвания и анализи доказват, че във вода пластмасите акумулират допълнително отровни субстанции, подла-гайки на сериозен риск безопасността на храната;
Добрата новина е, че вече от няколко години има нови алтернативи за оптимизиране реци-
клирането на ПЕТ-бутилки , вкл. по линия на производство на тъкан за производство на биг бегс, като 1 кг тъкан от ПЕТ материал се получава от преработката на 25 бр. 1,5 л бутилки или 1 биг бег с тегло около 2 кг се конфекционира от ПЕТ-тъкан, в чието получаване са преработени 50 бр. 1,5 л бутилки.
Създател на технологията за производството на тъкан от лентички от рециклирани ПЕТ-бутилки е австрийската фирма Starlinger, първоначално станала известна с т.нар. златен биг бег, изработен от преработването на кафяви бирени бутилки.
ПЕТ-лентичките за тъкане на материал за биг бегс се отличават с:
- повишена здравина,
- твърдост,
- стабилност на готовия ббег, като по-продължително време запазват първоначал-ната форма и размери /по-малко раздуване след напълване/,
- по-добро поведение при промяна в температурата на съхранение,
- тъканта от ПЕТ-лентички е годна за контакт с хранителни продукти,
- възможност за продължаващо рециклиране след използване;
Тази технология представлява сериозна крачка към все по-задълбочено рециклиране на ПЕТ от бутилки, сериозен замърсител на природата, като производството на биг бег от този материал се осъществява с 25% по-ниски вредни емисии/бр.
Освен за биг бегс , от лентичките от ПЕТ може да се изработва и геотекстил, прилаган в укрепването на свлачища и ерозии.

Този метод за преработка на ПЕТ бутилки вече има съизмерими показатели, потвържда-ващи подобрена грижа за природата по отношение на рециклиране на генерираните отпа-дъци от ПЕТ, като само за 2018 г., в Австрия е регистриран ръст от над 9% в повече пррае-ботени бутилки спрямо 2017 г.
Рециклирането на пластмаса се развива с бързи темпове и благодарение на амбициозните планове на Европа до 2025 година да се постигне рециклиране на мин. 50% от използваните опаковки.