В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

Кю бегс – нераздуващи се биг бегове

Кю бегс – нераздуващи се биг бегове

Кю бегс представляват биг бегове с добавени вътрешни прегради между всеки две външни стени.
Усилването на конструкцията на Кю бега, позволява икономия на кладово пространство и значително намаляване на разходите за транспорт спрямо стандартните биг бегс.
Гъвкавите полипропиленови контейнери, биг бегс, като една удобна, лесна за употреба и икономически изгодна опаковка, претърпяват развитие и усъвършенстване в годините по отношение на оптимизиране на здравината и безопасността, улесняване на работата с тях и повишаване на ефективността от тяхното използване.

Стандартните биг бегове, въпреки широкото си разпространение, имат някои неудобства, тъй като се раздуват след напълване и това понякога затруднява товаренето им, особено в контейнери.
Появата на Кю беговете решава някои от основните недостатъци на стандартните биг бегс и въпреки, че те са по-скъпи като опаковка, тяхното използване е икономически оправдано по някои основни причини и различията им със стандартните контейнери, а именно:

 1. Кю беговете запазват след напълване първоначалната си геометрия, въпреки раздуването, което се получава, като самото раздуване е далеч по-предвидимо от това при стандартните биг бегс;
 2. Благодарение на вътрешните прегради по ъглите на Кю беговете след напълване те стоят по-компактни, независимо от обемното тегло на продукта и създават впечатление за по-добре организиран товар;
 3. Кю беговете имат по-голяма стабилност като поведение след напълване и това ги прави безопасни за складиране на няколко реда, вкл. и по време на транспорт;
 4. Кю беговете пестят товарно пространство, като :
  -          от една страна, могат да бъдат подредени на няколко реда,
  -          от друга страна, с паралелепипедната си форма водят до уплътняване на траспортното простарнство, което може да доведе до икономии на транспортни разходи до 25%;

Оптимално място при транспорт с Кю бег

 1. Кю беговете със своята подобрена стабилност могат да се използват по-ефективно от стандартните при организиране на складовото стопанство. Стандартните биг бегс, особено при по-големи височини, трябва внимателно да се укрепят при складиране и възможностите за подреждането им на няколко реда са далеч по-ограничени;
 2. Кю беговете, когато е необходимо допълнителното им поставяне на палети, при подходящ избор на размери и предвидимото им раздуване след напълване, не създават обичайния проблем при стандартните биг бегс, които провисват извън палета и това застрашава безопасността на продукта, както и затруднява товаро-разтоварните операции;
 3. Различията между двата вида биг бегове е и по отношение на продуктите за опаковане.

Строителни материали, в т.ч. и пясък, чакъл и др. не са подходящи за Кю бегове, докато Кю беговете са предназначени за по-фини и по-скъпи продукти

Кю Бегс в складово помещение

Класификацията на Кю бегс се основава на тяхната фунционалност и може да се сведе до следните видове:

- С противопрахови шнурове;
- С различни опции за конструкция спрямо пълнене отгоре и според начина на разтоварване по отношение на дъното;

Конструкцията на горнагта част и на дъното на Кю бегс са аналогични с тези на тези на Биг бегс.
- Кю бегс годни за контакт с хранителни продукти;
- Според материала от който са направени - от ламинирана или неламинирана тъкан;
- Двуцветен печат на изображения позволяващи поставянето на рекламни лога и надписи на клиента.