В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
във връзка с чл. 13 и чл. 14 на Регламент (EC)2016/679

Уважаеми клиенти, доставчици, партньори и работещи във Флексикон Бг ЕООД,
Настоящата Декларация за поверителност се отнася до Вашите лични данни, които Флексикон Бг ЕООД събира с цел да Ви предостави услуги съгласно предмета на дейност на фирмата. Ако след запознаване със съдържанието на същата, за Вас остават неи-зяснени въпроси, моля, не се колебайте да се свържете с нас в качеството ни на:
Администратор на лични данни: ФЛЕКСИКОН БГ ЕООД, ЕИК- 108512911,
6600- гр. Кърджали, Промишлена зона юг
Тел./факс- 0361 61299;
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
web site: www.flexicon-bg.com;
Тук по-долу ще Ви запознаем с основните моменти от нашата Политика за защита на лични данни , отнасяща се до:
- данни, събирани на хартиен носител, предоставени ни лично от Вас или записани от наш представител, ангажиран с „Човешки ресурси“ и „Бизнес процеси“, а така също и в рамките на и-мейл кореспонденция, сключени договори/поръчки, смс или други позволени от закона методи за събиране на лични данни,
- данни, събирани в Интернет пространството чрез Интернет сайта ни
www.flexicon-bg.com;
Много е важно тази информация да е вярна и актуална. Моля, информирайте ни своевременно за промени или при допуснати грешки от наша страна.
Любезно Ви молим да прочетете внимателно тази Декларация и да следите за промени в нея във времето.
При нововъзникващи и неизяснени въпроси можете да се свържете с нас и да поискате допълнителнаи нформация от нашите служители.

1.Обща информация: Предметът на дейност на Флексикон Бг ЕООД е производство и продажба на гъвкави полипропиленови контейнери, биг бегс.
При събирането и обработването на Вашите лични данни, нашето Дружество се подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните данни да бъдат приложени. Флексикон Бг ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни обработва такива за физически лица /субекти / в съответствие с :
- Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016),
- Закона за защита на личните данни,
- издадените въз основа на тях подзаконови нормативни актове и
- Политиката на дружеството за защита на лични данни. 2. Какви лични данни събираме от Вас:
2.1. В по-голямата част от случаите събираме данни за Вас, които са изрично посочени в закона или такива, които са необходими за сключването на определен договор с Вас.
2.2. Ще Ви информираме по ясен и прозрачен начин в случай, че се налага да събираме от Вас лични данни, които не са изрично посочени в закона като задължителни, но Флексикон Бг ЕООД намери за необходимо и/или има легитимен интерес от тяхното събиране, както и при необходимост да защитим Ваши жизненоважни интереси.
съобразени със законодателството.
2.3. Ние обработваме само лични данни по вид и в обем, които са подходящи , свързани с и ограничени до необходимото за постигане на съответствие с целите на събиране. 3. На какво правно основание събираме лични данни от вас:
Флексикон Бг ЕООД обработва лични данни единствено при наличие на някое от алтернативните правни основания по Общия Регламент, а именно:
- изпълнение на договор /поръчка,, вкл. пред-договорни отношения преди сключ-
ването му,
- законови задължения, приложими спрямо дружеството,
- легитимни интереси на дружеството, доколкото те имат преимущество над инте-ресите или основните права и свободи на субектите на данни,
- свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено дадено от субекта на данни съгласие, подлежи на оттегляне от лицето по всяко време и по начина, по който е било предоставено. 4. Лични данни, събирани от други източници:
Личните данни, които събираме за Вас са предимно такива, които да ни позволят да Ви идентифицираме и в случай на нужда, да се свържем с Вас.
Възможно е да събираме информация за Вас от други законни източници с цел да Ви предоставим качествено нашите услуги, в т.ч.:
- информация от наши партньори (в случай, че Вие сте се съгласили за това),
- публично достъпна информация., като:
а/ данни за осъществяване на контакт с Вас;
б/ публично достъпна информация с данни за лицата, представляващи Вашата ор-ганизация;
При контакт с Вас, ние ще Ви уведомим откъде имаме Вашите лични данни, в случай че не сме ги сполучили лично от Вас. 5. На кого се предоставят личните данни:
5.1. на служители на Флексико Бг ЕООД, занимаващи се с покупко-продажба, логистика на направени поръчки/ доставки,
5.2. на търговски дружества, предоставящи счетоводни услуги и информационно под-държане на СШ системите на Флексикон Бг ЕООД, на застрахователи, служба по трудова медицина,
5.3. други компетентни органи в изпълнение на задължения, предвидени в закона.

Флексикон Бг ЕООД предприема мерки и носи отговорност всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Организацията за защита на личните данни.

6. Използване на бисквитки и други пасивни технологии:
Вие можете да получите достъп до уеб сайта без да въвеждате лични данни, като в този случай се обработва известна информация за Вас за целите на този достъп.
6.1. Лог файлове- нашият уеб сървър автоматично съхранява името на домейна или IP адреса на запитващия компютър, вкл. датата, часа и продължителността на посещението Ви.
6.2. „Бисквитки“- за да направим сайта си възможно най-лесен за ползване от потребителите, ние използваме т.нар. „бисквитки“, представляващи малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра Ви. Можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за „бисквитки“, което ще направи тяхното използване прозрачно за Вас или да се откажете от тяхното ползване. Времето за съхранение на бисквитките е 1 година от последното ви посещение в уебсайта.
6.3. Анализ на уеб сайта чрез Google Analytics- използваме Google Analytics с цел оптимизиране на нашия сайт. Вашите IP адреси се съхраняват анонимизирано до /24 със срок на съхранение 18 месеца.

7. Вашето съгласие и нашият легитимен интерес:
7.1 Извън случаите, в които събираме личните данни въз основа на закон, договор, легитимен интерес или да защитим Вашите жизненоважни интереси, при необходимост от Вашите лични данни, ще поискаме Вашето съгласие.
7.2 Ще използваме личните Ви данни само след Вашето изрично съгласие за конкретната цел.
7.3. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си.
7.4. В случаите, в които се наложи събиране на Ваши лични данни от Вас поради наш легитимен интерес или за да запазим Вашите жизненоважни интереси, ще Ви инфор-мираме своевременно, както и ще Ви разясним правата Ви.
Имате право да възразявате срещу това да събираме Ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. Ще предприемем допълнителни мерки, както и ще Ви предоставим допълнителна информация и нашите мотиви в срок, не по-дълъг от 1 месец от Вашето искане.

8. Международно предаване на данни:
Флексикон Бг ЕООД не осъществява международно предаване на данни.

9. Мерки за защита и сигурност на информацията:
Флексикон Бг ЕООД събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност, така че да предотвратим рискове от случайно изгубване, неправомерно разкриване или достъп до Вашите лични данни. Достъпът до Вашите лични данни е ограничен и контролиран.

10. Период (срок), в който съхраняваме личните Ви данни:
Вашите лични данни се съхраняват във Флексикон Бг ЕООД толкова дълго, колкото е необходимо, за да осъществим целите, за които сме ги събрали, вкл. за поддържане на законови съответствия във връзка със счетоводни, данъчни, отчетни изисквания, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др.
В случаи на липса на такъв законен срок, Организацията приема, че ще съхранява Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество, както и нормално развитие на партньорските ни взаимоотношения.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме надлежно. 11. Вашето право на достъп и получаване на информация:
11.1. Какви са те:
При определени обстоятелства, по закон имате право да:
- поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време,
- поискате корекция на личните данни, които поддържаме и обработваме за Вас,
- поискате изтриване на Вашата лична информация,
- възразите срещу обработването на лични данни за вас, когато основаваме обработването на наш легитимен интерес,
- поискате ограничаване на обработването на личната Ви информация,
- поискате прехвърляне на Вашата лична информация на друга страна /право на
преносимост,
- оттеглите Ваше съгласие.
11.2 Как да ги упражните:
Ако желаете да упражните едно от горните права, моля свържете се с нас в качеството
ни на администратор на Ваши лични данни на посочените телефони и/ или и-мейл
адреси, за да Ви запознаем с реда за предоставяне на отговор по Ваше искане.
Правим всичко възможно, в рамките на макс. 30 дни, да отговорим на всички леги-
тимни искания, като при невъзможност да се вместим в този срок, ще Ви уведомим
допълнително. 12. Право на жалба:
В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да направим проверка, като на посочените по-горе контактни данни можете да изпращате своите сигнали и коментари на Имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Не на последно място имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни- Надзорния орган на Република България, определена със Закона за защита на личните данни, както следва:
1592- София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
Център за информация и контакти- тел. 029153518, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,
web site: www.cpdp.bg; 13. Актуализация/обновяване:
Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост). Дата на последна актуализация – 15 май 2018 г.