В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

Гъвкави полипропиленови контейнери /Flexible intermediate bulk containers/, биг бегс - обща информация и видове.

Биг баг

Гъвкавите полипропиленови контейнери, биг бегс, известни също и като джъмбо бегс, представляват индустриална опаковка за съхранение и транспортиране на разнообразни насипни продукти. Те се предлагат в различни размери и товароносимост от 500 до 2000 кг и разнообразни опции за пълнене и изпразване на продуктите.

Плетената полипропиленова тъкан, от която се конфекционират биг беговете, е много здрав материал с оптимална елонгация, което в комбинация с подходящата за съответния климат УВ-стабилизация, осигуряват здравина и безопасност за продукта, работния процес и природата.

Продукти, подходящи за опаковане в биг бегс:

- строителни материали, камъни, павета, цимент, строителни смески и брашна, лепила, включително строителни отпадъци,

- торове, минерали и химически продукти,

- фуражи и селскостопански продукти,

- метални концентрати, въглища,

- метални, хартиени и пластмасови отпадъци,

- хранителни продукти и други

standard big bag of grain loaded on truck

Ако се колебаете дали да изберете биг бег контейнери, сравнете предимствата им спрямо останалите видове опаковки:

-   имат ниско собствено тегло спрямо теглото на опакованите продукти, както и спрямо другите опаковки, изработени от стандартни материали, като метал, дърво и стъкло; теглото на продукта в един биг бег може да е над 1000 пъти по-голямо от това на опаковката;

- имат малък собствен обем спрямо обема на опакования продукт и подлежат на сгъване и пресоване, което ги прави лесни и ефективни за транспортиране;

- произвеждат се от материали, изцяло подлежащи на последващо рециклиране;

- използването им е механизирано и ръчният труд е сведен до минимум;

- самият биг бег не изисква допълнително опаковане след напълване;

- цената на опаковката за 1 кг опакован труд е много изгодна;

- могат да бъдат с печат върху биг бега, който допълнително да рекламира продукта и Клиента;

-  биг бегсите допринасят за икономичното организиране на складовото пространство; празните контейнери заемат малко пространство, а напълнените могат да се стифират на няколко реда, без да е застрашена здравината на тези от долните редове;

-  могат да бъдат изработени по индивидуална спесификация, напълно удовлетворяваща особеностите на продукта, начина на пълнене, организацията на работа и транспорт и други;

stacking of several rows of full big chassis

Произвеждаме и предлагаме цялото разнообразие от стандартни биг бегс, в които могат да се опаковат най-различни сухи насипни продукти в т.ч. прахообразни, гранулирани, на люспи и други.

Различните видове биг бегс представят възможности за алтернативно повдигане, пълнене, празнене, както и съхраняване на продукта в зависимост от неговата специфика и условия на работа.

-Примерна опаковка за транспортиране на БИГ БЕГС.

big bag packages transportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДОВЕ БИГ БЕГС:

1.Според броя захвати за повдигане:

1.1 Едно пунктови и двупунктови - те са лесни за изработка, сравнително евтини и имат един или 2 интегрални захвата, изработени от тъканта на самото тяло, като могат да бъдат допълнително пристегнати в маншет; при тях тежестта на продукта се разпределя в една или две точки и тяхното приложение е препоръчително да се ограничи до 1000 кг товар за оптимална безопасност. Много често имат и вътрешна полиетиленова торба, допълнително предпазваща продуктът от овлажняване. Имат широко приложение, но най-вече се използват в циментовата, торова и рециклираща индустрии;

1.2 Четири пунктови биг бегс- повдигането се осъществява с помощта на 4 захвата, изработени от колани, като тежестта се разпределя в 4 точки, което ги прави по-безопасни и подходящи за товари до 2000 кг. Дължината на ушите е 25-30 см, като при необходимост, предоставяме и допълнителни приспособления към ушите, изработени от колани, улесняващи товаро-разтоварните работи;

В своята производствена дейност Флексикон БГ е фокусиран именно върху този тип биг бегс като икономична опаковка, осигуряваща безопасност и лесна организация на работа.

 2.Според тъканта, от която са изработени:

2.1 Биг бегове от неламинирана, дишаща тъкан - стандартна плетена полипропиленова тъкан, най-масово използваната, като при необходимост от допълнително предпазване на продукта от проникване на влага и/или запазване на същата, както и предпазване от замърсяване, биг бегс се окомплектоват с вътрешни полиетиленови торби;

2.2 Биг бегове от ламинирана, промазана тъкан- ламинацията ограничава проникването на замърсяване и влага отвън навътре и обратно, като при някои продукти се налага конфекционирането на контейнерите да се прави с уплътнителни /противопрахови по всички шевове - например при хранителни, фармацевтични продукти или такива със силно разпрашване при пълнене;

3.Според товароносимостта си контейнерите.

- биг беговете могат да бъдат за 500кг, 1000 кг, 1250 кг, 1500 кг, 2000 кг, като допустимият толеранс за претоварване е в рамките на максимум 10%;

4.Според конструкцията отгоре, биг беговете могат да бъдат:

4.1 Отворени /открити - използват се при по-ниска височина на пълнене - не повече от 140 см и за продукти, които от една страна не са скъпи, а от друга имат висока плътност, осигуряваща стабилност на пълния биг бег и ограничават опасността от разсипване; подходящи продукти- камъни, каменни плочи и павета, метални отпадъци и стружки и други;

4.2 Биг бег с престилка с връзка за завързване след напълван е- добро решение както за ръчно пълнене, така и при използване на пълначна инсталация, като престилката дава възможност за контрол на продукта по време на самото пълнене;

4.3 Биг бег с входящ щуцер с връзка за завързване след напълване - приспособление, подобно на фуния със стандартен диаметър 35 см и височина 50 см, като размерите могат да бъдат и индивидуално изработени според параметрите на пълначната инсталация;

4.4 С капак отгоре - пришит в единия от 4-те горни ръба на биг бега и с връзки на срещуположната страна на капака, които след напълване се завързват с връзки, прикрепени на съответния горен ръб на биг бега. Добро и евтино решение за затваряне на биг бега след напълване за продукти с по-едра гранулометрия, като например морска сол, пръст, стърготини, талаш и други;

При разговорите с нашия отдел продажби ще Ви бъде предложена оптималната система за организация на биг бега отгоре, включително изработка на конусовиден входящ щуцер, както и комбинация от горепосочените решения, ако това се налага за Вашия продукт и условия на работа.

5. Според начина на изпразване и конструкцията на дъното:

5.1 Биг бегс с плоско / затворено дъно;

5.2 Биг бегс с изходящ щуцер - фуния с връзка, пристегната в“лебедова шия“, даваща възможност за лесно и безопасно разтоварване на продукта, както и за частично изпразване на биг бега. При необходимост, можем да изработим и конусообразен щуцер;

Изходящият щуцер може да бъде допълнително предпазен с помощта на капак, пришит едностранно на дъното и с връзки за завързване със срещуположната страна на дъното.

5.3 Биг бег с цяло отварящо се дъно - за лесно и бързо изпразване на продукта;

Важно: биг беговете с изходящ щуцер не са по подразбиране биг бегове за многократна употреба. Освен щуцер за изпразване, за да ползвате безопасно един биг бег няколко пъти е важно той да бъде изработен от материали, гарантиращи фактор на сигурност 6:1, т.е. с по-голяма дебелина, респективно здравина. Разполагаме с възможности за печат върху биг беговете. Предоставяме кратки срокове за изпълнение на поръчки и всичките ни усилия са насочени към оптимално удовлетворяване на Клиентите и оправдаване на неговите очаквания.